Doe uw mond open

Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden? Doe dan uw mond open! Vraag ons om een verhelderend gesprek. Uw tandarts kan dan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier deed. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Informatiepunt en klachtenregeling

We zijn aangesloten bij de geschillencommissie zorg algemeen. En de klachtcommissie van het LTC ( Landelijk Tandartsen Collectief)

https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/zorg-algemeen/