Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 Februari 2024.

Ik werk uitsluitend met een Nederlands tandtechnisch laboratorium, namelijk: Van Beers Tandtechniek. Energieweg 6, 3641 RT Mijdrecht. Telefoonnummer: 0297 286 969

 • (IV) Verdoving (A)
  PRESTATIE OMSCHRIJVING TECHNIEK UW PRIJS
  A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving € 17.60
  A15 Oppervlakte verdoving € 9.15
  A30 Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie € 56.32
 • (V) Verdoving door middel van een roesje (B)
  PRESTATIE OMSCHRIJVING TECHNIEK UW PRIJS
  B10 Introductie roesje (lachgassedatie) € 35.20
  B11 Toediening roesje (lachgassedatie) € 35.20
  B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) € 44.48
 • (I) Consultatie en diagnostiek (C)
  PRESTATIE OMSCHRIJVING TECHNIEK UW PRIJS
  C001 Consult ten behoeve van een intake € 53.50
  C002 Consult voor een periodieke controle € 26.75
  C003 Consult, niet zijnde periodieke controle € 26.75
  C010 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen € 26.75
  C011 Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion € 126.72
  C012 Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan € 126.72
  C013 Studiemodellen * € 35.20
  C014 Pocketregistratie € 42.24
  C015 Parodontiumregistratie € 84.48
  C016 Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling * € 211.20
  C020 Mondzorg aan huis € 21.12
  C021 Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren) € 29.57
  C022 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 14.08
 • (VII) Wortelkanaalbehandelingen (E)
  PRESTATIE OMSCHRIJVING TECHNIEK UW PRIJS
  E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 49.28
  E03 Consult na tandheelkundig ongeval € 38.72
  E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten € 58.12
  E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 126.72
  E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 183.04
  E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 239.36
  E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 295.68
  E19 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting € 21.12
  E31 Snij-/ hoektand € 140.80
  E32 Premolaar € 197.12
  E33 Molaar € 253.44
  E34 Aanbrengen retrograde vulling * € 28.16
  E36 Het trekken van een element met re-implantatie * € 98.56
  E37 Kijkoperatie € 84.48
  E40 Directe pulpa-overkapping € 35.20
  E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 14.08
  E43 Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval * € 28.16
  E44 Verwijderen spalk, per element € 7.04
  E51 Verwijderen van kroon of brug € 42.24
  E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 35.20
  E53 Verwijderen van wortelstift € 49.28
  E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 35.20
  E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 35.20
  E56 Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel * € 49.28
  E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 35.20
  E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel * € 56.32
  E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 98.56
  E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 63.36
  E63 Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal * € 52.80
  E64 Afsluiting van open wortelpunt € 56.32
  E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 56.32
  E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 70.40
  E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 35.20
  E85 Elektronische lengtebepaling € 17.60
  E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling € 95.04
  E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 70.40
  E88 Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen € 70.40
  E90 Inwendig bleken, eerste zitting € 56.32
  E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting € 21.12
  E97 Uitwendig bleken per kaak * € 88.00
 • (XVI) Orthodontische zorg (F)
  PRESTATIE OMSCHRIJVING TECHNIEK UW PRIJS
  F121A Eerste consult € 26.75
  F121B Eerste consult € 26.75
  F121C Eerste consult € 26.75
  F122A Herhaalconsult € 26.75
  F122B Herhaalconsult € 26.75
  F122C Herhaalconsult € 26.75
  F123A Controlebezoek € 16.81
  F123B Controlebezoek € 25.01
  F123C Controlebezoek € 25.01
  F124A Second opinion € 126.72
  F124B Second opinion € 126.72
  F124C Second opinion € 126.72
  F125A Maken gebitsmodellen * € 20.57
  F125B Maken gebitsmodellen * € 37.99
  F125C Maken gebitsmodellen * € 37.99
  F126A Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan € 74.26
  F126B Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan € 110.48
  F126C Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan € 110.48
  F127A Multidisciplinair consult, per uur (multidisciplinair consult bij een patiënt met een vermoedelijke afwijking in de zin van schisis of (een) in ernst met schisis vergelijkbare aangeboren afwijking (per uur, deelbaar in eenheden van vijf minuten)) € 166.46
  F127AV Multidisciplinair consult, vijf minuten tarief (multidisciplinair consult bij een patiënt met een vermoedelijke afwijking in de zin van schisis of (een) in ernst met schisis vergelijkbare aangeboren afwijking) € 13.87
  F127B Multidisciplinair consult, per uur (deelbaar in eenheden van vijf minuten) € 166.46
  F127BV Multidisciplinair consult, vijf minuten tarief € 13.87
  F127C Multidisciplinair consult, per uur (deelbaar in eenheden van vijf minuten) € 166.46
  F127CV Multidisciplinair consult, vijf minuten tarief € 13.87
  F128C Prenataal consult (deelbaar in eenheden van vijf minuten) € 97.84
  F128CV Prenataal consult, vijf minuten tarief € 13.86
  F129C Orthodontie in de eerste twee levensjaren € 1701.19
  F130A Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontisch zorgaanbieder € 126,72
  F130B Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontisch zorgaanbieder € 126,72
  F130C Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontisch zorgaanbieder € 126,72
  F131A Vervaardigen van een diagnostische setup * € 57.70
  F131B Vervaardigen van een diagnostische setup * € 85.84
  F131C Vervaardigen van een diagnostische setup * € 85.84
  F132A Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie * € 20.57
  F132B Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie * € 37.99
  F132C Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie * € 37.99
  F133A Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie € 74.26
  F133B Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie € 110.48
  F133C Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie € 110.48
  F151A Intra-orale röntgenfoto (3x4 cm) € 19.71
  F151B Intra-orale röntgenfoto (3x4 cm) € 19.71
  F151C Intra-orale röntgenfoto (3x4 cm) € 19.71
  F152A Occlusale opbeet röntgenfoto € 19.71
  F152B Occlusale opbeet röntgenfoto € 19.71
  F152C Occlusale opbeet röntgenfoto € 19.71
  F153B Extra-orale röntgenfoto (13x18 cm) € 27.47
  F153C Extra-orale röntgenfoto (13x18 cm) € 27.47
  F154B Röntgenonderzoek d.m.v. hand/pols-foto’s € 33.67
  F154C Röntgenonderzoek d.m.v. hand/pols-foto’s € 33.67
  F155A Vervaardiging orthopantomogram € 36.13
  F155B Vervaardiging orthopantomogram € 53.75
  F155C Vervaardiging orthopantomogram € 53.75
  F156A Beoordeling orthopantomogram € 21.18
  F156B Beoordeling orthopantomogram € 31.50
  F156C Beoordeling orthopantomogram € 31.50
  F157A Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto € 22.63
  F157B Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto € 33.67
  F157C Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto € 33.67
  F158A Beoordeling laterale schedelröntgenfoto € 63.17
  F158B Beoordeling laterale schedelröntgenfoto € 93.98
  F158C Beoordeling laterale schedelröntgenfoto € 93.98
  F159A Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto € 22.63
  F159B Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto € 33.67
  F159C Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto € 33.67
  F160A Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto € 63.17
  F160B Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto € 93.98
  F160C Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto € 93.98
  F161A Meerdimensionale kaakfoto € 168.96
  F161B Meerdimensionale kaakfoto € 168.96
  F161C Meerdimensionale kaakfoto € 168.96
  F162A Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 70.40
  F162B Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 70.40
  F162C Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 70.40
  F411A Plaatsen beugel categorie 1 * € 138.74
  F411B Plaatsen beugel categorie 1 * € 241.48
  F411C Plaatsen beugel categorie 1 * € 453.18
  F421A Plaatsen beugel categorie 2 * € 145.11
  F421B Plaatsen beugel categorie 2 * € 251.86
  F421C Plaatsen beugel categorie 2 * € 476.62
  F431A Plaatsen beugel categorie 3 * € 167.34
  F431B Plaatsen beugel categorie 3 * € 287.61
  F431C Plaatsen beugel categorie 3 * € 557.83
  F441A Plaatsen beugel categorie 4 * € 178.28
  F441B Plaatsen beugel categorie 4 * € 305.23
  F441C Plaatsen beugel categorie 4 * € 597.69
  F451A Plaatsen beugel categorie 5 * € 421.80
  F451B Plaatsen beugel categorie 5 * € 687.57
  F451C Plaatsen beugel categorie 5 * € 1013.77
  F461A Plaatsen beugel categorie 6 * € 686.13
  F461B Plaatsen beugel categorie 6 * € 1120.29
  F461C Plaatsen beugel categorie 6 * € 1657.67
  F471A Plaatsen beugel categorie 7 * € 665.86
  F471B Plaatsen beugel categorie 7 * € 1038.48
  F471C Plaatsen beugel categorie 7 * € 1599.15
  F481A Plaatsen beugel categorie 8 * € 519.69
  F481B Plaatsen beugel categorie 8 * € 832.98
  F481C Plaatsen beugel categorie 8 * € 1368.42
  F491A Plaatsen beugel categorie 9 * € 683.07
  F491B Plaatsen beugel categorie 9 * € 1147.54
  F491C Plaatsen beugel categorie 9 * € 1920.42
  F492A Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak € 115.56
  F492B Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak € 144.52
  F492C Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak € 144.52
  F493A Verwijderen en opnieuw plaatsen van attachments gedurende de beugelbehandeling per kaak * € 57.81
  F493B Verwijderen en opnieuw plaatsen van attachments gedurende de beugelbehandeling per kaak * € 72.26
  F493C Verwijderen en opnieuw plaatsen van attachments gedurende de beugelbehandeling per kaak * € 72.26
  F511A Beugelconsult per maand categorie 1 € 35.12
  F511B Beugelconsult per maand categorie 1 € 74.65
  F511C Beugelconsult per maand categorie 1 € 74.65
  F512A Beugelconsult per maand categorie 2 € 35.12
  F512B Beugelconsult per maand categorie 2 € 74.65
  F512C Beugelconsult per maand categorie 2 € 74.65
  F513A Beugelconsult per maand categorie 3 € 35.12
  F513B Beugelconsult per maand categorie 3 € 74.65
  F513C Beugelconsult per maand categorie 3 € 74.65
  F514A Beugelconsult per maand categorie 4 € 35.12
  F514B Beugelconsult per maand categorie 4 € 74.65
  F514C Beugelconsult per maand categorie 4 € 74.65
  F515A Beugelconsult per maand categorie 5 € 40.14
  F515B Beugelconsult per maand categorie 5 € 82.11
  F515C Beugelconsult per maand categorie 5 € 82.11
  F516A Beugelconsult per maand categorie 6 € 50.18
  F516B Beugelconsult per maand categorie 6 € 97.04
  F516C Beugelconsult per maand categorie 6 € 97.04
  F517A Beugelconsult per maand categorie 7 * € 50.18
  F517B Beugelconsult per maand categorie 7 * € 74.65
  F517C Beugelconsult per maand categorie 7 * € 97.04
  F518A Beugelconsult per maand categorie 8 € 60.21
  F518B Beugelconsult per maand categorie 8 € 84.79
  F518C Beugelconsult per maand categorie 8 € 116.59
  F519A Beugelconsult per maand categorie 9 € 71.25
  F519B Beugelconsult per maand categorie 9 € 105.99
  F519C Beugelconsult per maand categorie 9 € 137.79
  F520A Beugelconsult op afstand € 15.91
  F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelingsmaand (beugel categorie 1 t/m 9) € 33.25
  F531A Nacontrole per drie maanden beugel categorie 1 t/m 4 € 33.25
  F531B Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 € 70.66
  F531C Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 € 70.66
  F532A Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8 € 38.00
  F532B Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8 € 70.66
  F532C Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8 € 77.73
  F533A Nacontrole beugel categorie 6, 9 € 47.50
  F533B Nacontrole beugel categorie 6, 9 € 91.86
  F533C Nacontrole beugel categorie 6, 9 € 91.86
  F611A Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur * € 139.65
  F611B Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur * € 150.44
  F611C Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur * € 150.44
  F612A Plaatsen intermaxillaire correctieveren * € 137.37
  F612B Plaatsen intermaxillaire correctieveren * € 238.41
  F612C Plaatsen intermaxillaire correctieveren * € 451.17
  F716A Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur * € 29.92
  F716B Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur * € 29.92
  F716C Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur * € 29.92
  F721A Trekken tand of kies € 49.87
  F721B Trekken tand of kies € 49.87
  F721C Trekken tand of kies € 49.87
  F722A Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 37.24
  F722B Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 37.24
  F722C Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 37.24
  F723A Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) * € 94.10
  F723B Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) * € 117.65
  F723C Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) * € 117.65
  F724A Preventieve voorlichting en/of instructie € 14.91
  F724B Preventieve voorlichting en/of instructie € 14.91
  F724C Preventieve voorlichting en/of instructie € 14.91
  F811A Reparatie of vervanging van beugel * € 33.01
  F811B Reparatie of vervanging van beugel * € 49.11
  F811C Reparatie of vervanging van beugel * € 49.11
  F812A Herstel en/of opnieuw plaatsen van retentie-apparatuur, per kaak * € 43.51
  F812B Herstel en/of opnieuw plaatsen van retentie-apparatuur, per kaak * € 85.92
  F812C Herstel en/of opnieuw plaatsen van retentie-apparatuur, per kaak * € 85.92
  F813A Plaatsen (extra) retentie-apparatuur, per kaak * € 43.51
  F813B Plaatsen (extra) retentie-apparatuur, per kaak * € 85.92
  F813C Plaatsen (extra) retentie-apparatuur, per kaak * € 85.92
  F814A Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt, per kaak * € 43.51
  F814B Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt, per kaak * € 85.92
  F814A Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt, per kaak * € 85.92
  F815A Verwijderen spalk, per element € 6.65
  F815B Verwijderen spalk, per element € 6.65
  F815C Verwijderen spalk, per element € 6.65
  F900A Informatieverstrekking, per vijf minuten € 15.14
  F900B Informatieverstrekking, per vijf minuten € 15.14
  F900C Informatieverstrekking, per vijf minuten € 15.14
  F911A Inkopen op uitkomst orthodontie € 2701.68
 • (IX) Behandelingen kauwstelsel (G)
  PRESTATIE OMSCHRIJVING TECHNIEK UW PRIJS
  G013 Gebruik tandartspraktijkruimte * € 80.61
  G09 Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur € 38.02
  G10 Niet-standaard beetregistratie € 105.6
  G11 Scharnierasbepaling € 105.6
  G12 Centrale relatiebepaling € 98.56
  G13 Protrale/laterale bepalingen € 70.4
  G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 633.61
  G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte € 35.2
  G16 Therapeutische positiebepaling € 35.2
  G20 Beetregistratie intra-oraal € 70.4
  G21 Functieonderzoek kauwstelsel € 126.72
  G22 Verlengd onderzoek OPD € 253.44
  G23 Spieractiviteitsmeting en registratie € 112.64
  G33 Aanbrengen front/hoektandgeleiding * € 70.4
  G41 Consult OPD-therapie A (niet complex) € 73.92
  G43 Consult OPD-therapie B (complex) € 142.21
  G44 Therapeutische injectie * € 77.44
  G46 Consult voor instructie apparatuur (eenmalig) * € 56.32
  G47 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A € 84.48
  G48 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B € 140.8
  G62 Stabilisatieopbeetplaat * € 190.08
  G65 Indirect planmatig inslijpen * € 387.21
  G68 Reparatie stabilisatieopbeetplaat of beetbeschermingsplaat * € 56.32
  G69 Beetbeschermingsplaat * € 77.44
  G71 Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) * € 352.01
  G72 Controlebezoek MRA € 35.2
  G73 Reparatie MRA met afdruk * € 56.32
  G74 Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur * € 95.04
  G75 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak € 70.4
  G76 Consult myofunctionele therapie * € 26.75
 • (X) Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)
  PRESTATIE OMSCHRIJVING TECHNIEK UW PRIJS
  H11 Trekken tand of kies € 52.8
  H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 39.42
  H21 Kosten hechtmateriaal € 7.36
  H26 Hechten weke delen € 77.44
  H33 Hemisectie van een molaar € 84.48
  H34 Vrijleggen ingesloten tand of kies ter bevordering van de doorbraak € 84.48
  H35 Moeizaam trekken tand of kies met behulp van chirurgie € 84.48
  H36 Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor een autotransplantaat behandeling € 77.44
  H37 Onderzoek ten behoeve van de uitvoering voor een autotransplantaat behandeling * € 119.68
  H38 Uitvoeren eerste autotransplantaat € 353.09
  H39 Uitvoeren volgende autotransplantaat, in dezelfde zitting € 139.39
  H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 63.36
  H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 42.24
  H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 84.48
  H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting € 112.64
  H44 Primaire antrumsluiting € 77.44
  H50 Terugzetten tand of kies, eerste element € 70.4
  H55 Terugzetten tand of kies, volgende element in dezelfde zitting € 21.12
  H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak € 98.56
  H60 Marsupialisatie € 98.56
  H65 Primaire sluiting € 190.08
  H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 98.56
  H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 190.08
  H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 133.76
  H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 225.28
  H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B € 70.4
 • (XIII) Implantaten (J)
  PRESTATIE OMSCHRIJVING TECHNIEK UW PRIJS
  J001 Overheadkosten implantaten en peri-implantitis chirurgie € 213.7
  J002 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 120.94
  J010 Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor de implantologische behandeling € 78.06
  J011 Onderzoek ten behoeve van de uitvoering van de implantologische behandeling * € 120.09
  J012 Proefopstelling implantologie, 1-4 elementen * € 90.07
  J013 Proefopstelling implantologie 5 of meer elementen * € 180.13
  J014 Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 54.04
  J020 Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, eerste kaakhelft * € 288.21
  J021 Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, tweede kaakhelft binnen een termijn van drie maanden * € 180.13
  J022 Kaakverbreding en/of verhoging in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, per kaak * € 174.13
  J030 Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant, tijdens het implanteren * € 102.07
  J031 Ophoging bodem bijholte, tijdens het implanteren * € 156.11
  J032 Ophoging bodem bijholte orthograad, tijdens het implanteren * € 72.05
  J040 Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 275
  J041 Plaatsen volgend implantaat in dezelfde kaak € 113.48
  J042 Plaatsen eerste tandvleesvormer * € 90.07
  J043 Plaatsen volgende tandvleesvormer * € 42.63
  J044 Verwijderen implantaat € 39.63
  J045 Moeizaam verwijderen implantaat € 198.14
  J046 Vervangen eerste implantaat € 274.4
  J047 Vervangen volgend implantaat € 113.48
  J048 Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant € 209.55
  J049 Plaatsen van twee implantaten in de tandeloze onderkaak voor een klikgebit € 611.85
  J051 Aanbrengen botvervangers in extractie wond * € 24.02
  J052 Prepareren donorplaats € 162.12
  J053 Toeslag esthetische zone, per kaakhelft € 81.06
  J054 Bindweefseltransplantaat per donorplaats € 126.09
  J055 Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie € 135.1
  J056 Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef * € 138.1
  J057 Kosten implantaat € 387.76
  J058 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting € 12.01
  J059 Grondig submucosaal reinigen implantaat € 28.22
  J060 Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat * € 312.23
  J070 Plaatsen eerste drukknop * € 144.11
  J071 Plaatsen elke volgende drukknop * € 42.03
  J072 Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak * € 246.18
  J073 Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak * € 78.06
  J080 Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit * € 618.45
  J081 Klikgebit in de onderkaak * € 402.29
  J082 Klikgebit in de bovenkaak * € 402.29
  J083 Omvorming tot klikgebit * € 120.09
  J084 Omvorming tot klikgebit bij staven tussen twee implantaten * € 156.11
  J085 Omvorming tot klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten * € 180.13
  J086 Omvorming tot klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten * € 210.15
  J087 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen twee implantaten € 102.07
  J088 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen drie of vier implantaten € 132.1
  J089 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen meer dan vier implantaten € 162.12
  J090 Specifiek consult nazorg implantologie € 66.05
  J091 Uitgebreid consult nazorg implantologie € 108.08
  J100 Opvullen klikgebit zonder staafdemontage * € 168.12
  J101 Opvullen klikgebit met staafdemontage op twee implantaten * € 210.15
  J102 Opvullen klikgebit met staafdemontage op drie of vier implantaten * € 240.18
  J103 Opvullen klikgebit met staafdemontage op meer dan vier implantaten * € 270.2
  J104 Eenvoudige reparatie klikgebit zonder staafdemontage en zonder afdruk * € 21.12
  J105 Reparatie klikgebit zonder staafdemontage * € 66.05
  J106 Reparatie klikgebit met staafdemontage op twee implantaten * € 126.09
  J107 Reparatie klikgebit met staafdemontage op drie of vier implantaten * € 156.11
  J108 Reparatie klikgebit met staafdemontage op meer dan vier implantaten * € 186.14
  J109 Verwijderen en vervangen drukknop * € 30.02
  J110 Opvullen gedeeltelijk klikgebit * € 168.12
  J111 Eenvoudige reparatie gedeeltelijk klikgebit zonder afdruk * € 21.12
  J112 Reparatie gedeeltelijk klikgebit * € 66.05
  J180 Gedeeltelijk klikgebit van kunststof * € 211.2
  J181 Gedeeltelijk klikgebit met metalen basis (frame) * € 394.25
  J183 Omvorming van gedeeltelijk kunstgebit of frame tot gedeeltelijk klikgebit * € 120.09
  J184 Uitbreiding gedeeltelijk klikgebit tot (volledig) klikgebit, met afdruk, per kaak * € 56.32
 • (III) Preventieve mondzorg (M)
  PRESTATIE OMSCHRIJVING TECHNIEK UW PRIJS
  M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten € 15.78
  M02 Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten € 15.78
  M03 Gebitsreiniging, per 5 minuten € 15.78
  M05 Niet restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit € 31.68
  M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament € 7.04
  M32 Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek * € 21.12
  M40 Fluoridebehandeling € 17.6
  M61 Mondbeschermer of fluoridekap * € 31.68
  M80 Behandeling van witte vlekken, eerste element * € 61.25
  M81 Behandeling van witte vlekken, volgend element * € 33.79
 • (XI) Kunstgebitten (P)
  PRESTATIE OMSCHRIJVING TECHNIEK UW PRIJS
  P001 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak * € 105.6
  P002 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak * € 211.2
  P003 Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak * € 288.64
  P004 Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak * € 394.25
  P020 Volledig kunstgebit bovenkaak * € 211.2
  P021 Volledig kunstgebit onderkaak * € 281.6
  P022 Volledig kunstgebit boven- en onderkaak * € 457.61
  P023 Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak * € 140.8
  P040 Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit € 76.03
  P041 Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 35.2
  P042 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 70.4
  P043 Toeslag voor frontopstelling en/of beetbepaling in aparte zitting € 42.24
  P044 Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak € 95.04
  P045 Toeslag immediaat kunstgebit € 17.6
  P046 Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 56.32
  P047 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 21.12
  P048 Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls € 105.6
  P049 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 70.4
  P060 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak € 49.28
  P061 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak € 49.28
  P062 Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak * € 99.27
  P063 Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak * € 99.97
  P064 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak * € 86.59
  P065 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak * € 90.11
  P066 Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak * € 197.12
  P067 Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit € 35.2
  P068 Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak * € 21.12
  P069 Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak * € 56.32
  P070 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak * € 21.12
  P071 Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak * € 56.32
  P072 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak * € 56.32
 • (VIII) Kronen en bruggen (R)
  PRESTATIE OMSCHRIJVING TECHNIEK UW PRIJS
  R08 Eénvlaks composiet inlay * € 84.48
  R09 Tweevlaks composiet inlay * € 161.92
  R10 Drievlaks composiet inlay * € 211.2
  R11 Eénvlaksinlay * € 126.72
  R12 Tweevlaksinlay * € 197.12
  R13 Drievlaksinlay * € 281.6
  R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties € 35.2
  R24 Kroon op natuurlijk element * € 309.76
  R29 Confectiekroon * € 63.36
  R31 Opbouw plastisch materiaal € 70.4
  R32 Gegoten opbouw, indirecte methode * € 70.4
  R33 Gegoten opbouw, directe methode * € 140.8
  R34 Kroon op implantaat * € 281.6
  R40 Eerste brugtussendeel * € 211.2
  R45 Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel * € 105.6
  R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 176
  R50 Metalen fixatiekap met afdruk * € 35.2
  R55 Gipsslot met extra afdruk * € 35.2
  R60 Plakbrug zonder preparatie * € 140.8
  R61 Plakbrug met preparatie * € 211.2
  R65 Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel € 49.28
  R66 Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 28.16
  R67 Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon * € 30.27
  R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 77.44
  R71 Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond * € 77.44
  R74 Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties * € 28.16
  R75 Opnieuw vastzetten plakbrug * € 70.4
  R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 35.2
  R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 35.2
  R78 Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie * € 84.48
  R79 Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie * € 140.8
  R80 Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies * € 35.2
  R85 Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies * € 14.08
  R91 Wortelkap met stift * € 176
  R92 Passen restauratieve proefopstelling in de mond € 95.04
 • (XII) Tandvleesbehandelingen (T)
  PRESTATIE OMSCHRIJVING TECHNIEK UW PRIJS
  T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 204.16
  T021 Grondig reinigen wortel, complex € 38.02
  T022 Grondig reinigen wortel, standaard € 28.16
  T032 Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus € 126.72
  T033 Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling € 77.44
  T042 Consult parodontale nazorg € 107.01
  T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 142.21
  T044 Complex consult parodontale nazorg € 189.38
  T070 Flapoperatie tussen twee elementen € 228.8
  T071 Flapoperatie per sextant (één zesde deel) € 352.01
  T072 Flapoperatie uitgebreid per sextant (één zesde deel) € 422.41
  T073 Directe postoperatieve zorg, eerste zitting € 70.4
  T074 Directe postoperatieve zorg, volgende zitting € 189.38
  T076 Tuber- of retromolaarplastiek € 88.00
  T101 Tuber- of retromolaarplastiek als zelfstandige verrichting € 123.2
  T102 Tandvleescorrectie, één element € 66.88
  T103 Tandvleescorrectie, bij twee t/m zes elementen € 176
  T111 Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) * € 422.41
  T112 Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element * € 140.8
  T113 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 228.8
  T121 Kroonverlenging, één element € 228.8
  T122 Kroonverlenging, bij twee t/m zes elementen € 422.41
  T141 Tandvleestransplantaat € 133.76
  T142 Recessie bedekking met verplaatste lap * € 422.41
  T151 Directe postoperatieve zorg, eerste zitting € 70.4
  T152 Directe postoperatieve zorg, volgende zitting € 189.38
  T161 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling * € 49.28
  T162 Behandeling tandvleesabces € 95.04
  T163 Toepassing lokaal medicament * € 76.03
  T164 (Draad)Spalk * € 28.16
  T165 Uitgebreide voedingsanalyse € 70.4
 • (XIV) Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U)
  PRESTATIE OMSCHRIJVING TECHNIEK UW PRIJS
  U05 Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten * € 18.5
  U25 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten * € 16.03
  U35 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten * € 18.5
 • (VI) Vullingen (V)
  PRESTATIE OMSCHRIJVING TECHNIEK UW PRIJS
  V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing) € 84.48
  V30 Aanbrengen van fissuurlak eerste element (sealen) € 31.68
  V35 Aanbrengen van fissuurlak (sealen) ieder volgend element in dezelfde zitting € 17.6
  V40 Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen € 7.04
  V71 Eénvlaksvulling amalgaam € 29.57
  V72 Tweevlaksvulling amalgaam € 47.17
  V73 Drievlaksvulling amalgaam € 61.25
  V74 Meervlaksvulling amalgaam € 89.41
  V80 Aanbrengen eerste wortelkanaalstift € 40.83
  V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 43.65
  V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 61.25
  V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 75.33
  V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 99.97
  V85 Aanbrengen van elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 26.75
  V91 Eénvlaksvulling composiet € 56.32
  V92 Tweevlaksvulling composiet € 73.92
  V93 Drievlaksvulling composiet € 88
  V94 Meervlaksvulling composiet € 112.64
  V95 Volledig vormherstel tand of kies met composiet (herstel anatomische kroon) € 176
 • (II) Maken en/of beoordelen foto’s (X)
  PRESTATIE OMSCHRIJVING TECHNIEK UW PRIJS
  X10 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto € 18.62
  X11 Beoordelen kleine röntgenfoto € 13.96
  X21 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto € 79.79
  X22 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 79.79
  X23 Beoordelen kaakoverzichtsfoto € 29.26
  X24 Maken en beoordelen schedelfoto € 35.91
  X25 Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 226.08
  X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 66.49
  X34 Beoordelen schedelfoto € 26.60
 • (XVII) Diversen ()
  PRESTATIE OMSCHRIJVING TECHNIEK UW PRIJS
  X10 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto € 19.71
  X11 Beoordelen kleine röntgenfoto € 14.78
  X21 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto € 84.48
  X22 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 84.48
  X23 Beoordelen kaakoverzichtsfoto € 30.98
  X24 Maken en beoordelen schedelfoto € 38.02
  X25 Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 239.36
  X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 70.4
  X34 Beoordelen schedelfoto € 28.16
  X831 Collectief maximum tijdstarief mondzorg aan bijzondere zorggroepen * € 26.28
 • (XV) Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y)
  PRESTATIE OMSCHRIJVING TECHNIEK UW PRIJS
  Y01 Informatieverstrekking aan derden, per vijf minuten € 16.03
  GUM GUM soft picks € 5.95